MISJA SZKOŁY


NASZA FILOZOFIA:
 1. DOSKONAL SWOJĄ OSOBOWOŚĆ
 2. ZDOBYTĄ WIEDZĘ STOSUJ W ŻYCIU CODZIENNYM
 3. NIE TRAĆ NADZIEI; NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ
 4. ZACHOWAJ UMIAR

Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką, która stawia sobie jako główny cel
CIĄGŁY ROZWÓJ UCZNIÓW

 1. Zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego - dajemy równe szanse w zdobywaniu wiedzy wszystkim uczniom.
 2. Kształcimy chrześcijański system wartości; uczymy szacunku tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.
 3. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, przybliżamy historię naszej Ojczyzny, tradycję i kulturę narodową.
 4. Pogłębiamy wiedzę o własnym regionie i współuczestniczymy w pielęgnowaniu jego tradycji.
 5. Przygotowujemy do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 6. Kształtujemy wrażliwość estetyczną i artystyczną, umożliwiamy uczniom rozwój talentów oraz ich indywidualnych zainteresowań.
 7. Proponujemy zdrowy styl życia, umożliwiamy przyjemne spędzanie wolnego czasu.
 8. Umacniamy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
 9. Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo w szkole.
 10. Wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej.
 11. Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z rodzicami i najbliższym środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi szkołę w procesie kształcenia i wychowania.