PROCEDURY
ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU
UCZNIÓW W SZKOLE ORAZ
WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW W ZARZĄDZIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU


Dokumenty:

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole oraz wynajmu pomieszczeń i obiektów - tekst całkowity

Wstęp - Zarządzenie 11/2013 z dnia 3 października 2013 r.
Procedura Nr 1 - Postępowanie w trakcie kontaktów z rodzicami
Procedura Nr 2 - Zwalnianie uczniów z lekcji w trakcie ich trwania
Procedura Nr 3 - Zwalnianie uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy
Procedura Nr 4 - Postępowanie w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia
Procedura Nr 5 - Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ uczeń
Procedura Nr 6 - Postępowanie zespołu powypadkowego
Procedura Nr 7 - Postępowanie w przypadku używania przez uczniów wulgaryzmów wobec rówieśników i/oraz pracowników szkoły i /lub występowania innych przejawów agresji słownej
Procedura Nr 8 - Postępowanie w przypadku wagarów ucznia
Procedura Nr 9 - Postępowanie w przypadku zastraszania, wymuszania lub wyłudzania pieniędzy
Procedura Nr 10 - Postępowanie w przypadku pobicia lub bójki
Procedura Nr 11 - Postępowanie w przypadku fałszowania lub zniszczenia przez ucznia dokumentów
Procedura Nr 12 - Postępowanie w przypadku niszczenia mienia szkolnego (wandalizmu)
Procedura Nr 13 - Postępowanie w przypadku kradzieży
Procedura Nr 14 - Postępowanie w przypadku palenia przez ucznia papierosów
Procedura Nr 15 - Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń szkoły jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
Procedura Nr 16 - Postępowanie w przypadku podejrzenia, że rodzic zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu
Procedura Nr 17 - Postępowanie w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niebezpiecznych
Procedura Nr 18 - Uzyskiwanie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w SP6 w Zamościu
Procedura Nr 19 - Dyżury nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu
Procedura Nr 20 - Wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych będących w zarządzie SP6 w Zamościu
Procedura Nr 21 - Procedura organizacji wycieczek , wyjazdów edukacyjnych i imprez szkolnych