PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Celem ogólnym wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy” uczniów. Należy postrzegać wychowanka w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. Rozwój osobowy ucznia powinien przebiegać we wszystkich wymiarach, w szczególności zaś: intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowym. Działanie wychowawcze powinno doprowadzać do dojrzałej osobowości ucznia (na różnych etapach rozwoju).

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie.

  1. Szkolny Program Wychowawczy [zobacz więcej]

  2. Powinności i treści wychowawcze realizowane
    na poszczególnych etapach edukacyjnych
    [zobacz więcej]