INSTRUKCJE:
1. Instrukcja działań kryzysowych [zobacz instrukcję]
2. Instrukcja kancelaryjna [zobacz instrukcję]

REGULAMINY:
1. Regulamin Pracy SP6 [zobacz regulamin]
2. Regulamin Rady Pedagogicznej [zobacz regulamin]
3. Regulamin Rady Rodziców [zobacz regulamin]
4. Obowiązki nauczyciela dyżurującego [zobacz regulamin]
5. Regulamin Pracowni Komputerowej [zobacz regulamin]
6. Regulamin Pracowni Multimedialnej [zobacz regulamin]
7. Regulamin korzystania z szatni [zobacz regulamin]
8. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej [zobacz regulamin]
9. Regulamin korzystania z obiektów sportowych [zobacz regulamin]
10. Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią [zobacz regulamin]
11. Regulamin korzystania z placu zabaw [zobacz regulamin]
12. Regulamin przyznawania pomocy materialnej na podręczniki i strój szkolny [zobacz regulamin]
13. Regulamin przyznawania pomocy materialnej za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe [zobacz regulamin]
14. Regulamin dyskotek szkolnych [zobacz regulamin]
15. Regulamin Stołówki Szkolnej [zobacz regulamin]
16. Regulamin bezpiecznych zabaw na śniegu [zobacz regulamin]
17. Regulamin wypożyczania podręczników [zobacz regulamin]
18. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych [zobacz regulamin]
19. Regulamin stroju i wyglądu ucznia [zobacz regulamin]
20. Regulamin świetlicy [zobacz regulamin]
21. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego [zobacz regulamin]
22. Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego [zobacz regulamin]
23. Regulamin Samorządu Uczniowskiego [zobacz regulamin]