PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMOŚCIU

 1. Sekretarz szkoły:
  1. Jakóbczak Aleksandra

 2. Kierownik Gospodarczy:
  1. Górny Janusz

 3. Księgowość szkoły:
  1. Górny Wiesława – główny księgowy
  2. Kaliszczuk Aneta – pomoc administracyjna

 4. Obsługa szkoły:
  1. Banaszkiewicz Tadeusz
  2. Król Anna
  3. Morawska Jadwiga
  4. Oszust Tadeusz
  5. Pawliszak August
  6. Stasiuk Teresa