HISTORIA SZKOŁY


Kalendarium Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu
im. Szymona Szymonowica

20 sierpnia 1929 r. – akt założenia szkoły na podstawie reskryptu Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego o utworzeni 7-klasowej Szkoły Powszechnej Nr 6 w Zamościu

28 październik 1930 r – Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6
w Zamościu obrała sobie na patrona szkoły Szymona Szymonowicza

12 sierpnia 1939 r. – poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkoły przy ulicy Orlej

27 kwietnia 1957 r. – wmurowanie kamienia węgielnego i rozpoczęcie budowy budynku szkoły przy ulicy Orlej

1 września 1959 r. – rozpoczęcie roku szkolnego przez 400 uczniów, w nowo oddanym budynku szkoły przy ulicy Orlej 5

1 czerwca 1963 r. – przekazanie uczniom sztandaru szkoły, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

1 września 1966 r. – przekształcenie szkoły w system 8-mio klasowy

1 września 1999 r. – przekształcenie szkoły w system 6-cio klasowy

27 październik 2005 r. – przekazanie uczniom – ufundowanego przez Ogólnoszkolną Radę Rodziców – drugiego, odnowionego sztandaru szkoły