GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu

Pielęgniarka szkolna: Joanna Górna

Godziny pracy:


DZIEŃ GODZINY
PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.30
WTOREK 12.30 – 16.00
ŚRODA 8.00 – 11.30
CZWARTEK 8.00 – 15.30
PIĄTEK 8.00 – 11.30Czynności w zakresie opieki nad zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychospołecznym uczniów:

 1. przeprowadzenie wywiadów zdrowotno-społecznych wśród uczniów, rodziców i personelu pedagogicznego, przeprowadzenie badań przesiewowych;
 2. przygotowanie dokumentacji i pomoc lekarzowi w przeprowadzaniu badań lekarskich uczniów;
 3. ustalanie z dyrekcją szkoły działań mających na celu poprawę zdrowia uczniów;
 4. sprawowanie opieki nad uczniami z zaburzeniami w stanie zdrowia i rozwoju;
 5. współudział w opiece nad uczniami ze środowisk zagrożonych i zaniedbanych;
 6. udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 7. zapobieganie chorobom, zatruciom i urazom w szkole,
 8. wykonywanie szczepień ochronnych,
 9. współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego i pedagogiem szkolnym;
 10. rozbudzanie zainteresowań uczniów zdrowiem somatycznym i psychicznym, oddziaływanie w kierunku kształtowania zachowań i stylu życia sprzyjającego zdrowiu (racjonalne żywienie, aktywność ruchowa, niepalenie papierosów, higiena osobista pracy i wypoczynku);
 11. dokonywanie przeglądu sanitarnego szkoły.