BOISKO SZKOLNESALA GIMNASTYCZNASALA DO KOREKTYWY

SALA DLA KLAS I-III