PRACOWNIE KOMPUTEROWE

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu znajdują się dwie pracownie komputerowe.

Pracownia Komputerowa Nr 1, której opiekunem jest pan Aleksander Pańczyk, wyposażona jest obecnie w 12 komputerów uczniowskich z systemem Windows 7 i pakietem Office 2007 oraz stanowisko nauczycielskie z drukarką laserową i urządzeniem wielofunkcyjnym. Mieści się ona na pierwszym piętrze. Zajęcia, które się odbywają w tej pracowni to przede wszystkim kółka w klasach I-III. W tym roku szkolnym pracownia ma być wyposażona w komputery z projektu „Pracownie internetowe dla szkół”.

Opiekunem Pracowni Komputerowej Nr 2 jest pan Grzegorz Pańko. Znajduje się ona na trzecim piętrze szkoły. Sala posiada na swoim wyposażeniu 12 stanowisk uczniowskich. Wszystkie komputery działają na systemie Windows 8.1 oraz pakiet Office 2010. Pracownia wykorzystywana jest również przez nauczycieli innych przedmiotów.

Sale komputerowe są wyposażone w nową zabudowę meblową i nowo położoną sieć elektryczną. Wszystkie pracownie są podłączone do szkolnej sieci lokalnej i stałego łącza internetowego. W pracowniach komputerowych obowiązują przepisy bhp oraz Regulamin Pracowni Komputerowej.