SALE LEKCYJNE KLAS I-III

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu jest 9 oddziałów nauczania zintegrowanego. Uczniowie klas I – III zajmują 6 sal lekcyjnych na drugim piętrze budynku. Każda klasa opiekuje się swoją salą lekcyjną. Dba o jej estetyczny wygląd.

Obecnie w klasach wymieniono okna, które są bardziej bezpieczne w użytkowaniu. Widok z okien klasowych wychodzi na boisko szkolne oraz na osiedle domków jednorodzinnych.

Uczniowie w salach siedzą przy dwuosobowych stolikach dostosowanych do swojego wzrostu. Ponadto w każdej sali znajdują się szafki i regały, w których przechowywane są pomoce dydaktyczne, przybory i materiały szkolne dla uczniów. Uroku salom dodają kwiaty ustawione na szafkach i parapetach. Dzięki tej odrobiny zieleni dzieci mają lepsze samopoczucie.

Ozdobą sal lekcyjnych są klasowe gazetki przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Każda klasa ma przygotowaną gazetkę o Patronie Szkoły – Szymonie Szymonowicu. W salach znajdują się również informacje dotyczące miasta Zamościa.

Ponadto w salach znajdują się tablice tematyczne poświęcone omawianym zagadnieniom z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej oraz skala ocen jaka obowiązuje w szkole w klasach I - III.

Informacje i wiadomości znajdujące się na gazetkach mają na celu utrwalenie omawianych zagadnień.

Ozdobą sal lekcyjnych są prace techniczne i plastyczne wykonane przez uczniów. Są one eksponowane w klasach i na korytarzu. Wszyscy rodzice mogą podziwiać pomysłowość i staranność prac swoich dzieci.

„Przerwy” w zajęciach dydaktycznych uczniowie spędzają na szkolnym korytarzu. Nad ich bezpieczeństwem czuwają: pani v- ce dyrektor, nauczyciele pełniący dyżury oraz pani woźna. Wszyscy uczniowie starają się dbać o porządek i estetyczny wygląd swojej klasy – miejsca pracy i zabawy w szkole. Piękne dekoracje tworzą miły nastrój. Taką szkołą „na szóstkę” cieszą się dzieci – uczniowie klas I – III.