SALE LEKCYJNE KLAS IV-VI

Klasy 4 – 6 tworzące drugi etap edukacyjny w szkole podstawowej mieszczą się na I i III piętrze budynku szkolnego.

Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, w której oprócz informatyki i języka angielskiego odbywają się zajęcia ze wszystkich przedmiotów nauczania.

Sale lekcyjne powierzone opiece każdej klasie są przestronne i jasne. Dużo światła pada przez nowe okna, zapewniające bezpieczne użytkowanie. Każdy uczeń ma swoje krzesło przy dwuosobowym stoliku. Wyposażenie to dostosowane jest do wzrostu uczniów.
W klasach znajdują się szafki, w których przechowywane są pomoce naukowe, przybory i materiały szkolne uczniów oraz te, które potrzebne są do prowadzenia „klasowego gospodarstwa”.
Uczniowie pamiętając o tym, że wśród zieleni jest przyjemnie i zdrowo, szczególną troską otaczają klasową zieleń.

Na dobre samopoczucie i efektywne myślenie wpływa także widok z klasowych okien na boisko szkolne oraz osiedle domków wolnostojących, zatopionych w koronach drzew. Usytuowanie szkoły w miejscu oddalonym od zgiełku i hałasu miejskiego jest jej cennym atutem.

Ozdobą sal lekcyjnych są klasowe gazetki. Tworzą je ekspozycje stałe oraz systematycznie aktualizowane. Stałe gazetki to te, które ściśle wiążą się z tradycją szkolną i naszym miastem.
Należą do nich gazetki poświęcone patronowi szkoły i gazetki o Zamościu, jego historii i urzekającym pięknie.

Drugą grupę stanowią gazetki okolicznościowe o życiu klasy, o porach roku i ekspozycje prac plastycznych uczniów.

Uczniowie klas starszych zajmują się także wykonywaniem gazetek tematycznych pod hasłem „Z kart historii”, „Wielki człowiek-sławny Polak”. W gazetkach tych stałe jest hasło tematyczne, a zmienne są prezentacje miejsc i wydarzeń historycznych oraz postaci Polaków znanych na całym świecie.

Przerwy w zajęciach dydaktycznych uczniowie spędzają na szkolnych korytarzach, gdzie nad ich bezpieczeństwem czuwają nauczyciele pełniący dyżury, pedagog szkolny i konserwatorzy. To pod ich czujnym okiem, na przerwach panuje z jednej strony dyscyplina, a z drugiej kulturalna swoboda.
Taki obraz naszej szkoły pozostaje uczniom opuszczającym szkolne mury. Taką szkołą „na szóstkę” cieszą się obecni uczniowie klas IV-VI.