MOTTO

"Miej oczy na wszystko otwarte
bądź własnym sobie stróżem,
byś nigdy nie uczynił nic takiego,
co by cię w pogardę ludzką podać mogło."

Szymon Szymonowic


SZTANDAR
Historia Sztandaru Szkoły


1 czerwca 1963 r. – podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, przekazano szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski

Przez 42 lata sztandar reprezentował społeczność szkolną na uroczystościach patriotycznych, towarzyszył uczniom w ważnych wydarzeniach z życia szkoły i miasta. Był najważniejszym symbolem „Szóstki” i świadkiem wielu wspaniałych osiągnięć i szkolnych sukcesów. Nadszedł czas , aby zasłużony sztandar zawisł na honorowym miejscu.

5 maja 2005 r. – Ogólnoszkolna Rada Rodziców podjęła decyzję o ufundowaniu odnowionego sztandaru szkoły.

27 października 2005 r. – w Dniu Patrona Szkoły, na uroczystej akademii i w obecności honorowych gości – pani vice – Prezydent miasta Zamość Iwonny Stopczyńskiej, pani wizytator Kuratorium Oświaty w Zamościu Lucyny Łasochy - Rodzice z Ogólnoszkolnej Rady Rodziców przekazali Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom - odnowiony sztandar szkoły.

TARCZA SZKOLNA

Tarcza szkolna działa w świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców od 2000 roku. Po niewielkich modyfikacjach wygląd tarczy został umieszczony na sztandarze szkoły oraz stał się oficjalnym logotypem. Projektantem tarczy szkolnej jest nauczyciel szkoły Pan Grzegorz Pańko.STRÓJ SZKOLNY