80 lat minęło…. w ciągu dwóch dni


Zdjęcia z obchodów 80-lecia: GALERIA
Film z obchodów 80-lecia: FILM

Od wielu miesięcy na szkolnej stronie internetowej oraz na forum szkoły na naszej –klasie, pojawiały się informacje o Jubileuszu „Szóstki”. Rodziły się pomysły, deklarowano pomoc, ustalano harmonogram działań. Zwieńczeniem kilku miesięcy pracy były wydarzenia z czwartku - 21 maja 2009 roku oraz z piątkowego przedpołudnia 22 maja 2009 roku.

W czwartek do szkoły zaprosiliśmy byłych pracowników oraz absolwentów. W salach lekcyjnych czekali na nich obecni nauczyciele szkoły. Można było porozmawiać z byłymi wychowawcami i nauczycielami, przekonać się, że szkoła jakby zmalała, gdyż odwiedzający byli już o wiele wyżsi niż w czasie, gdy zasiadali w ławkach szkolnych. Na sali gimnastycznej trwały ostatnie próby do występu artystycznego, który swoją premierę miał mieć następnego dnia. Odwiedziło nas wielu gości. Najbardziej zaskakującym i jakże miłym gościem była Pani Helena de Vries. To Pani, która na naszej - klasie bardzo często wypowiadała się na temat przeszłości szkoły, pamiętała jeszcze lekcje, które odbywały się w starym budynku przy ulicy Lwowskiej. Pani de Vries specjalnie na te okazje przyjechała z Anglii. Miała możliwość spotkania się ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy okazali się najliczniejszym rocznikiem absolwentów, który przyjechał w odwiedziny.

Nastał piątek. To, na co mięliśmy wpływ, zostało przygotowane. Na pogodę mogliśmy tylko liczyć, ze okaże się łaskawa dla uczniów i gości. O godzinie 9 rano w Katedrze Zamojskiej odbyła się msza za całą społeczność szkolną. Pod przewodnictwem ks. biskupa Wacława Depo modliliśmy się za byłych i obecnych pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. W przygotowanie mszy, w jej oprawę włączyli się nauczyciele szkoły oraz uczniowie. Mszę święta celebrowało ponadto 9 księży – naszych byłych katechetów oraz absolwentów szkoły. To była bardzo podniosła i wzruszająca uroczystość. Na jej zakończenie złożono kwiaty pod tablicą w katedrze upamiętniającą Patrona Szymona Szymonowica. Na początku maja minęła 380 rocznica śmierci wielkiego renesansowego poety i zasłużonego dla Zamościa humanisty. Uroczystości jubileuszu szkoły stały się więc okazją do uświetnienia tego faktu.

Pozostałe części uroczystości nastąpiły w szkole. Swoją obecnością zaszczycili nas goście honorowi m.in. biskup Wacława Depo, zastępca prezydenta miasta Zamość – Pan Tomasz Kossowski, kierownik oddziału zamiejscowego lubelskiego kuratorium Pan Jan Lelonek, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Pan Kazimierz Chrzanowski, przedstawiciele sponsorów. Goście zapoznali się z historią szkoły opracowanej w postaci prezentacji multimedialnej przez absolwenta szkoły Jacka Czuchaja. Dodatkową pamiątką była okolicznościowa kartka pocztowa przygotowana przez Pocztę Polską, na której oprócz portretu Patrona (również opracowanego przez pana Jacka), znalazło się miejsce na pamiątkowy stempel. Następnym punktem była część artystyczna. Było widać i wzruszenie i uśmiech radości na twarzach gości. Miłym akcentem stał się występ absolwentów szkoły oraz obecnych nauczycieli. Dorośli dorównali aktorskim osiągnięciom uczniów i ich występy zebrały olbrzymie brawa. Po okolicznościowych wystąpieniach, goście udali się prze budynek szkoły. Tutaj miała nastąpić ostatnia oficjalna cześć uroczystości. Dzięki darowi Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski oraz prezesowi Biura Turystycznego Quand - na pamiątkę 80 lat szkoły - zostały zasadzone dwa drzewka. To będzie wyjątkowa pamiątka, gdyż sadzonki tych drzew zostały wcześniej poświecone przez papieża Benedykta XVI w czasie jego wizyty w Polsce.

Świerk o imieniu Szymon zasadzili Tomasz Kossowski - Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Andrzej Kudlicki - prezes Biura Turystycznego ,,Quand” oraz przewodnicząca SU - Agata Michorowska. Drugą sadzonkę - sosenkę o imieniu „Sielanka” posadzili ks. biskup Wacław Depo, Aneta Soboń- Przewodnicząca Ogólnoszkolnej Rady Rodziców oraz dyrektor szkoły Artur Waśko.

Każde spojrzenie na te dwa drzewka będzie nam przypominać o tych szczególnych chwilach z dni Jubileuszu. Może za wiele lat, w cieniu tych drzewek zasiądzie jakiś uczeń naszej szkoły i stworzy wiersz na miarę słynnych „Sielanek”.

Ostatnim momentem jubileuszu stało się spotkanie wszystkich gości w sali, w której zgromadziliśmy pamiątkowe kroniki i archiwalia szkole. Wszyscy zwiedzający mieli możliwość wpisanie się do księgi gości. Od tej pory goście mogli spotkać się już w mniej formalnym gronie - powspominać, porozmawiać, ale i opowiedzieć o tym, jak potoczyły się ich losy po opuszczeniu „Szóstki”.

To były piękne dni, po prostu piękne dni….. tymi słowami piosenki można podsumować minione dwa dni z jubileuszu szkoły.

Obiecujemy - nie spoczniemy na laurach, a przy okazji następnych rocznic na pewno znów zechcemy się spotkać i wszystkich odwiedzających serdecznie ugościć.

Na zakończenie słowa do wszystkich zaangażowanych w przygotowanie uroczystości –
za pomoc, doświadczenie i wsparcie – przyjmijcie serdeczne, gorące DZIĘKUJEMY.

Tekst: Monika Słomianowska
Zdjęcia: MAWI