„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”


Galeria zdjęć: GALERIA

„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie.”

„Ratujemy i uczymy ratować” - to hasło programu, propagowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do którego przystąpiła nasza szkoła.    

W kwietniu 2009 roku pani Agnieszka Wojciechowska i pani Małgorzata Czajkowska uczestniczyły w kursie prowadzonym przez instruktorów tejże Fundacji, po którym zdobyły uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Głównym założeniem programu jest nauczenie dzieci podstawowych zasad i czynności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Dzieci w trakcie zajęć poznają i ćwiczą:

  • Bezpieczne zachowanie się w miejscu wypadku.
  • Umiejętność oceny stanu osoby poszkodowanej – sprawdzanie oddechu.
  • Wzywanie pomocy.
  • Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
  • Wykonywanie oddechów ratowniczych.
  • Uciskanie klatki piersiowej ( masaż serca).

W ramach programu nasza szkoła otrzymała zestaw podręczników dla dzieci, podręczniki dla nauczycieli, płyty z filmem instruktażowym oraz fantomy do ćwiczeń praktycznych z zakresu resuscytacji (oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej).

Przeszkolone przez ratowników WOŚP nauczycielki prowadziły w tym roku zajęcia z uczniami klas pierwszych i trzecich, podczas których dzieci  sprawnie opanowują schemat postępowania ratowniczego. Po zakończeniu programu każde dziecko zdobędzie umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz zawiadamiania odpowiednich służb ratowniczych. We współczesnym świecie bardzo często dochodzi do różnorodnych wypadków. Niestety, nawet wielu dorosłych nie umie i boi się udzielania pierwszej pomocy, a w takich sytuacjach liczy się przecież każda minuta. W następnych latach programem zostaną objęte kolejne roczniki uczniów, aby każde dziecko z „ Szóstki” umiało prawidłowo udzielić pierwszej pomocy potrzebującym.

Mamy nadzieję, że nasza praca z dziećmi przyniesie oczekiwane efekty i przyczyni się - w razie konieczności - do uratowania niejednego życia ludzkiego.

Tekst: Agnieszka Wojciechowska
Zdjęcia: Artur Waśko

Galeria zdjęć: GALERIA