MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI

Galeria zdjęć: GALERIA

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas III naszej szkoły tj.

kl. III a - z wychowawcą - p. A. Wojciechowską
kl. III b - z wychowawcą - p. A. Kotowską
kl. III c - z wychowawcą - p. R. Czajkowską

kolejny raz wzięli udział w „Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez Elektrośmieci”.

Program realizowany był pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

Program „Moje miasto bez Elektrośmieci” doskonale wpisuje się w szkolny program edukacji zdrowotnej, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbania o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Na podstawie otrzymanych materiałów wychowawcy klas III przeprowadzili zajęcia z dziećmi. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie wykonali plakaty, które zachęcają innych do zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych, elektronicznych i oddawania ich do punktu zbierania ElektroEko.

Tekst: Renata Czajkowska