Drugoklasiƛci szukali wiosny w Muzeum Zamojskim
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18