ZAKOŃCZENIE
PROGRAMU NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO
UCZNIÓW KL. III


Galeria zdjęć: GALERIA

21 marca 2012 r. odbyło się podsumowanie realizacji programu narciarstwa zjazdowego klas trzecich, który w naszej szkole był realizowany już po raz drugi. Dzięki inicjatywie nauczycieli wych. fizycznego: Artura Zawiślaka, Artura Waśko i Dariusza Herbina – którzy prowadzili zajęcia jako instruktorzy oraz zaangażowaniu wychowawców klas III udało się w pełni zrealizować wspomniany program.

Narciarstwo zjazdowe jest atrakcyjną formą aktywności ruchowej w zimie. Ten do niedawna elitarny sport staje się - dzięki szerszej informacji, reklamie w prasie i telewizji - coraz bardziej popularny i dostępny wśród dzieci. Niebagatelną rolę odgrywają w tym procesie profesjonalnie przygotowani nauczyciele – instruktorzy, którzy realizują swoją pasję oraz wykorzystują własną wiedzę i umiejętności. Sport ten zawitał również i do naszej szkoły poszerzając ofertę edukacyjną naszej placówki. Dzięki przychylności dyrekcji oraz Rady Rodziców popierających rozwój szkoły i innowacyjność w pracy dydaktyczno - wychowawczej zgromadzono niezbędny sprzęt oraz pozyskano środki finansowe, które są warunkiem realizacji program nauki narciarstwa zjazdowego na poziomie podstawowym.

Program ten stanowił znakomite uzupełnienie lekcji wychowania fizycznego o nowe treści dydaktyczne, realizowane w ramach rozwijania zainteresowań uczniów. Realizacja programu była powiązana z ogólnopolską akcją „Bezpieczny Stok”, nad którą patronat objęło Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywały się na stoku narciarskim w Jacni.

Po ukończeniu zajęć z program uczeń kl. III:

  1. Umie dowolnie regulować prędkość zjazdu.
  2. Stosuje techniczne umiejętności rozwiązań prowadzące do zmiany kierunku jazdy.
  3. Dokonuje właściwego wyboru miejsca, w którym powinien być wykonywany skręt.
  4. Stosuje zasady bezpieczeństwa, ochrony i samokontroli w czasie wykonywanych zadań ruchowych oraz organizacji miejsca ćwiczeń, gier i zabaw.
  5. Opanował poznane umiejętności techniczne z narciarstwa zjazdowego na poziomie podstawowym.

Na uroczystym podsumowaniu 62 uczniów klas III, którzy ukończyli program otrzymało stosowne dyplomy i symbolicznie zostali pasowani na młodych narciarzy. Na stronie internetowej szkoły znajdują się zdjęcia oraz filmiki z nauki jazdy na nartach, w których brali udział uczniowie klasy III a, III b i III c. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach następne roczniki uczniów z takim samym zapałem wezmą udział w zajęciach narciarskich.

Tekst i zdjęcia: Artur Waśko