PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY SWOJEJ SZKOLE !


Galeria zdjęć: GALERIA

27 września 2012 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia – Ślubowanie klas I. W tym dniu serduszka 71 pierwszoklasistów biły mocniej i radośniej niż zwykle, ponieważ dyrekcja, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska przyjęła ich w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Stało się to w obecności dostojnych gości : p. Marcina Zamoyskiego – Prezydenta Miasta Zamość, ks. Stanisława Bachora – Proboszcza Parafii p. w. Świętego Krzyża, p.Agnieszki Mazurek – Przewodniczącej Rady Rodziców oraz licznie zgromadzonych rodziców uczniów klas pierwszych.

Część oficjalna uroczystości obejmowała pasowanie na ucznia naszej szkoły, którego dokonał dyrektor szkoły p. Artur Waśko oraz akt ślubowania pierwszoklasistów zawierający uczniowskie przyrzeczenia przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, zdobywania wiadomości, rozwijania umiejętności, odkrywania własnych zdolności i pasji oraz godnego reprezentowania swojej szkoły.

Wszystkie te zobowiązania znalazły odzwierciedlenie w części artystycznej przygotowanej przez nowych członków gromady uczniowskiej.

Słowa uznania należą się wychowawczyniom klas pierwszych : p. Elżbiecie Zakrzewskiej (kl. I a), p. Marzenie Plewie (kl. I b), p. Małgorzacie Czajkowskiej (kl. I c), które perfekcyjnie przygotowały swoich uczniów do tej uroczystości i czuwały nad jej właściwym przebiegiem.

Dziękujemy p. Alinie Czyżyk i p. Aleksandrowi Pańczykowi za wspaniałą dekorację oraz p. Arturowi Zawiślakowi za profesjonalne prowadzenie uroczystości.

Podziękowania kierujemy także do rodziców pierwszoklasistów za przygotowanie przyjęcia dla swoich dzieci oraz współpracę i zrozumienie przy tworzeniu podniosłej oprawy wizualnej całej uroczystości.

Dziękujemy firmie fotograficznej „Spektrum” za uwieńczenie przebiegu ślubowania i jego bohaterów na zdjęciach.

Uroczystość dostarczyła wszystkim obecnym wielu wzruszeń i pozytywnych wrażeń, czyli stała się kolejnym sukcesem na „szóstkę” w „Szóstce”.

Tekst: Marzena Plewa
Zdjęcia: Firma SPECTRUM