„ODWAŻ SIĘ BYĆ DOBRYM” -
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU


Galeria zdjęć: GALERIA

„Odważ się być dobrym” – to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju, które 16 grudnia 2012r. polscy harcerze odebrali od skautów słowackich. W Zamościu uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju z udziałem Księdza Biskupa Mariana Rojka odbyło się w kościele Św. Katarzyny dnia 18.12.2012r. o godz. 11.00.
Zuchy, harcerki i harcerze z hufca ZHP Zamość odebrali Światełko, by zanieść je do swoich szkół, instytucji i urzędów.

Również harcerki z naszej szkoły z 57 ZDH im. Stefana Milera uczestniczyły w tym wydarzeniu i przekazały Betlejemskie Światło Pokoju Dyrekcji naszej Szkoły z najlepszymi życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok dla całego Grona Pedagogicznego, pracowników i wszystkich uczniów.

Tekst i zdjęcia: dh phm Bożena Semczuk-Sobka