Nasi laureaci finaliści konkursu matematycznego
SZPAK 2013Galeria zdjęć: GALERIA

Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Zamościa .

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów szkól podstawowych
 2. Promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursach

Konkursy są trzyetapowe

 1. 1 etap – eliminacje szkolne
 2. 2 etap – eliminacje międzyszkolne /rejonowe/
 3. 3 etap – finał.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach

 1. Kategoria I – uczniowie do klasy IV
 2. Kategoria II – uczniowie do klasy V
 3. Kategoria III – uczniowie do klasy VI

Laureatem konkursu finałowego zostają uczniowie, którzy z części finałowej uzyskali, co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów

Naszą szkołę w zmaganiach matematycznych reprezentowali i odnieśli w nich sukcesy następujący uczniowie:

Laureatem w kategorii kl. IV został:

 1. Philip Hart kl. IV a

Laureatem w kategorii kl. V został:

 1. Karol Mazurek kl. V a

Finalistami w kategorii klas V zostali:

 1. Kamil Błażewicz kl. V a
 2. Maciej Kordyaczny kl V a
 3. Jakub Żerebiec kl V a

Do wspomnianego konkursu uczniów klas IV – VI przygotowała p. Marta Mazurek. Naszym laureatom i finalistom składamy serdeczne gratulacje!!!

Tekst: Marta Mazurek
Zdjęcia: Artur Waśko