NASI MŁODZI AKTORZY
PREZENTUJĄ SIĘ NA
ZAMOJSKICH PREMIERACH TEATRALNYCH


Galeria zdjęć: GALERIA

16 kwietnia 2013 r. w Zamojskim Domu Kultury odbył się Przegląd Teatralny ZAMOJSKIE PREMIERY TEATRALNE, adresatami którego były zespoły teatralne z Zamościa i powiatu zamojskiego działające w szkołach podstawowych,  gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, na wyższych uczelniach, w klubach, stowarzyszeniach.

Cele przeglądu:

  1. prezentacja dorobku artystycznego;
  2. konfrontacja i wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami;
  3. wspieranie rozwoju i promowanie amatorskich zespołów teatralnych;
  4. inspirowanie i rozbudzanie wyobraźni twórczej.

Naszą szkołę reprezentował Zespół Teatralny ,,Figielek”, prowadzony przez panią Elżbietę Ciszewską, który za ,,Legendę o latarnianym świetle” otrzymał wyróżnienie. Nasi mali aktorzy po raz pierwszy mieli możliwość zetknięcia się z prawdziwą sceną, a dla niektórych było to ogromne wyzwanie wiążące się z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do czynnego udziału w zabawie w teatr.

Tekst: Elżbieta Ciszewska
Zdjęcia: Henryk Kruk