Dzień Unii Europejskiej
w ,, SZÓSTCE ”Galeria zdjęć: GALERIA

W dniu 10 maja 2013 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Unii Europejskiej. Akademia, rozpoczęta piosenką „Chodź pomaluj mój świat…”, była nie tylko częścią artystyczną, ale i lekcją wychowania obywatelskiego dla uczniów naszej szkoły. Dowiedzieli się oni m.in., ile krajów należy do Unii Europejskiej oraz o korzyściach jakie daje ich mieszkańcom przynależność do niej. Uczniowie z uwagą wysłuchali ciekawie przekazywanych informacji o symbolach, fladze, walucie i hymnie Unii Europejskiej, który pięknie zaprezentowali nam wszyscy występujący uczniowie, a podjęty został przez widownię. Entuzjastycznie został przyjęty wiersz „Lokomotywa” mówiący w humorystyczny sposób o Unii Europejskiej, zaprezentowany przez wszystkich uczniów klasy Vc. Natomiast w ciekawą podróż po wybranych krajach Unii Europejskiej, zaprosili nas uczniowie klasy IIIb, którzy poprzebierani w piękne stroje nawiązujące do omawianego kraju, charyzmatycznie zachęcali do jego odwiedzenia. Wyjątkowo prezentowały się zarówno kraje „zimne”, jak i „gorące”. Wiadomości przekazywanych było bardzo dużo, ale nie można się było nudzić, gdyż przeplatały je świetnie wykonane piosenki takie jak: „Unia Europejska” „Otwórz oczy”, „Podaj ręce” czy „Wokół nas”, urozmaicone grą na fletach prostych. Całości dopełniała malownicza i sugestywna dekoracja doskonale wykonana przez panią Alinę Czyżyk i pana Aleksandra Pańczyka. Nad oprawą muzyczną akademii czuwał pan Krzysztof Nowak, który perfekcyjnie przygotował występujących uczniów, a przede wszystkim chór szkolny (uczniowie klas Vc, Va, VIa, VIc) i zespól fletów prostych (uczniowie klas Va, Vb, VIb). Część artystyczna została zaprezentowana przez uczniów klas: III b i Vc według scenariusza opracowanego przez panią Annę Kotowską. Wszyscy artyści bardzo się starali, aby odegrać swoje role jak najlepiej, za co bardzo im dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż część informacji o Unii Europejskiej przekazana w tak szczególny sposób, pozostanie w pamięci uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu przez długie lata.

Tekst: Beata Latymowicz
Zdjęcia: Artur Waśko