KLASA Z NORDIC WALKING

Galeria zdjęć: ETAP I, ETAP II, ETAP III, ETAP IV
Program edukacyjny: Program "Klasa z Nordic Walking"

KLASA Z NORDIC WALKING to nowość w naszej szkole i mieście Zamościu . Program ten realizujemy pod patronatem Biura Turystycznego QUAND. Uczestnikami tego projektu są uczniowie klasy IVc pod opieką wychowawczyni Doroty Chudoby.

[zobacz Program "Klasa z Nordic Walking"]

I etap programu obejmował zajęcia teoretyczne. Uczniowie poznali historię i szerokie spektrum zalet tej dziedziny sportu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Na spotkaniu odbyła się prezentacja multimedialna i pokaz sprzętu – kijków Nordic Walking.

[zobacz zdjęcia - etap I]

II etap naszego programu polegający na zajęciach praktycznych z wykorzystaniem sprzętu sportowego, realizowaliśmy na boisku szkolnym. Młodzi adepci Nordic Walking uczyli się dopasowywania kijków do wzrostu, zakładania sprzętu, techniki chodzenia z kijkami- podstawowych kroków i prawidłowego prowadzenia kijków. Zajęcia te sprawiają uczniom radość, sprzyjają integracji.

[zobacz zdjęcia - etap II]

III etap KLASY Z NORDIC WALKING to doskonalenie świadomego wbijania kijków z tyłu za linią nóg. Młodzi adepci uczyli się też puszczać i łapać rękojeść kijka, utrzymywać ciało w prawidłowej pozycji. Dzięki tym czynnościom górna część ciała wchodzi w lekką rotację. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z wprowadzaniem ramion w rytm rotacyjny razem z biodrami i prowadzeniu kijków blisko ciała.

[zobacz zdjęcia - etap III]

IV etap zajęć KLASY Z NORDIC WALKING to utrwalenie nabytych dotąd umiejętności. Uczniowie samodzielnie dopasowali długość kijków do wzrostu i sprawnie je przypinali. Pamiętali wpajane dotąd wiadomości i zasady. Po sprawnej rozgrzewce polegającej między innymi na ćwiczeniach oddechowych ,odbył się kolejny etap wtajemniczenia- skupienie na prawidłowej pracy stóp. Zadbaliśmy o odpowiedni dobór ćwiczeń rozwijających harmonijną pracę ciała i integrujących grupę. Dzieci ćwiczyły w parach, szeregach, chętnie angażowały się we wspólne gry i zabawy wykazując się właściwym podejściem do rywalizacji.

[zobacz zdjęcia - etap IV]

Etapy V i VI naszego programu polegały na doskonaleniu samodzielnego dopasowania kijków, sprawnej rozgrzewce i właściwym treningu. Staraliśmy się zajęcia urozmaicić tak, aby dzieci nie odczuwały zmęczenia i znużenia. Przeprowadziliśmy gry i zabawy zręcznościowe dbając o wykorzystanie kijków. Uczniowie bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonywali polecenia, ćwiczyli i bawili się. Z zadowoleniem zauważamy postępy u naszych małych sportowców.

[zobacz zdjęcia - etap V-VI]

Etapy VII i VIII pozwoliły na wykazanie się uczniów nabytymi umiejętnościami. Bardzo sprawnie przebiegały fazy wstępne zajęć. Wszyscy doskonale poradzili sobie z przygotowaniem sprzętu. Nowe elementy treningu w tych etapach, to ćwiczenia zręcznościowe, wytrzymałościowe, kształtujące sylwetkę i zabawy zespołowe, polegające na stopniowaniu trudności. Dzieci ćwiczyły chętnie, z zapałem, pomagając sobie nawzajem. Zauważyliśmy wyraźne postępy uczniów Klasy z Nordic Walking

[zobacz zdjęcia - etap VII-VIII]

Etap IX dał naszym uczniom wiele możliwości do wykazania się nabytymi umiejętnościami. Po rozgrzewce przeprowadziliśmy zajęcia urozmaicone nowymi grami i zabawami, polegającymi na różnorodnym wykorzystaniu kijków do możliwie wszechstronnej gimnastyki. Dzieci najbardziej wyczekiwały na tę część treningów. Z ochotą i radością angażowali się w gry prezentując umiejętności, ale też właściwą sportową postawę. Nasi adepci Nordic Walking chętnie pomagali instruktorowi i sobie nawzajem w różnych sytuacjach.

Etap X to ostatnie zajęcia Nordic Walking w terenie w tym semestrze. Po raz pierwszy zawiodła nas pogoda i zmieniliśmy plan, mając na względzie zdrowie dzieci. Pomimo niesprzyjającej aury frekwencja była jak zwykle bardzo wysoka. Odbyły się zajęcia z kijkami w terenie i część podsumowująca w szkole. Wraz z instruktorem oceniliśmy poszczególne etapy Nordic Walking, podaliśmy plan na przyszły semestr. Podkreśliliśmy też wyraźne postępy u wszystkich uczestników. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Na podsumowaniu dzieci chętnie zabierały głos, przekazując nam swoje odczucia i spostrzeżenia. Ta otwartość podkreśla właściwą, serdeczną atmosferę KLASY Z NORDIC WALKING. Pan Michał i Pan Roland – nasi instruktorzy z Biura Turystycznego QUAND wysoko ocenili pracę z naszymi uczniami. Czujemy z tego powodu satysfakcję.

[zobacz zdjęcia - etap IX-X]

Do Biura Turystycznego QUAND kierujemy PODZIĘKOWANIA za wkład pracy i wielkie serce w rozwój naszych uczniów.

Uczniowie KLASY Z NORDIC WALKING z wychowawczynią Dorotą Chudobą


Tekst i zdjęcia: Dorota Chudoba