„Szóstka na białej szkole” – MAŁE CICHE 2014


Galeria zdjęć: Lekcje, wycieczka, dyskoteka | Zajęcia z narciarstwa

Filmy:
A tak jeździmy ... | I mgła nam nie straszna ... | Początki I dnia gr.I |
Początki I dnia gr.II | Wieczorem na stoku | Wieczorowe zjazdy... |
Z górki w dół... | Zazdy z kijkami w dłoni |

To już historia, ale jaka piękna. W dniach 14 – 18 grudnia 2014 r. uczniowie klas czwartych – jako pierwszy rocznik uczniów „szóstki”, pod opieką nauczycieli-instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, przyrody i języka angielskiego wyjechali do Małego Cichego. Ten wyjazd związany był z kontynuacją programu nauki narciarstwa zjazdowego, który prowadzony jest w naszej szkole już od 4 lat. Najpierw wszyscy uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz, w klasie czwartej mogli nabyte umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stokach Tatr.

Program ,,Białej szkoły” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego (prowadzonego przez Joannę Stefanowską), matematyki(pani Marta Mazurek), przyrody (pani Dorota Chudoba), języka angielskiego(pani Katarzyna Adamczuk) i wychowania fizycznego(Artur Waśko, Artur Zawiślak, Dariusz Herbin). Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi uczniów po Roztoczu i w inne rejony kraju oraz wieloletnie obserwacje i doświadczenie opiekunów tych wyjazdów potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności. „Biała szkoła” to doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników.

Na załączonych zdjęciach i filmikach widać jak doskonale sprawdzili się czwartoklasiści na takim wyjeździe. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczkach krajoznawczych i dyskotece. Do Zamościa wszyscy wrócili zdrowi, pełni wrażeń i ochoty na kolejne takie wyjazdy. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III, w Jacni i wyjazd z klasami IV w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka wszędzie może się odbywać z korzyścią dla dzieci. A dla uczniów? „Biała szkoła” okazała się wspaniałym świątecznym prezentem, który będą wspominać jeszcze bardzo długo.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów: nauczycieli naszej szkoły; biura turystycznego ,,ELA TRAVEL, dla gospodarzy pensjonatu „U Elżbiety” w Małym Cichym oraz pani doktor Ewy Barczewskiej, której sama obecność wystarczyła, by nie zdarzyły się żadne urazy czy choroby. I do zobaczenia za rok – bo następna edycja „Białej szkoły” będzie na pewno;)

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia i filmy: Artur Waśko , Dorota Chudoba , Katarzyna Adamczuk