„Szóstka na białej szkole” – MAŁE CICHE 2015


Galeria zdjęć:
Tu byliśmy- Małe Ciche | Wyjście na narty | Przed jazdą
Wyjazd wyciągiem na stok | Już na stoku | Początki dnia pierwszego
Nasze zjazdy cz.1 | Nasze zjazdy cz.2 | Nasze zjazdy cz.3 | Nasze zjazdy widziane z góry
Lekcje na ,, Białej szkole” | Czas na smaczne posiłki | Wycieczka do Zakopanego

Filmy:
film 1 | film 2 | film 3

Pomimo braku zimowej aury uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami udowodnili , że nie ma rzeczy niemożliwych. W dniach 18- 22 grudnia 2015 r. uczniowie klas czwartych – jako drugi rocznik uczniów „Szóstki”, pod opieką naszych nauczycieli-instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, przyrody i języka angielskiego wyjechali na ,, Białą szkołę” do Małego Cichego.

Wyjazd nasz związany był z ,,Programem nauki narciarstwa zjazdowego” , który realizowany jest już w naszej szkole od 5 lat. Najpierw wszyscy uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz, w klasie czwartej mogli nabyte wcześniej umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stoku narciarskim w Tatrach.

Program ,,Białej szkoły” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody , języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli tj.: Joanny Stefanowskiej, Marzeny Klempki , Grażyny Orszewskiej, Agnieszki Palonki , Artura Waśko, Artura Zawiślaka, Dariusza Herbina wspaniale spisali się na wspomnianym wyjeździe. Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi uczniów po Roztoczu i w inne rejony kraju oraz wieloletnie obserwacje i doświadczenie opiekunów tych wyjazdów potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności. „Biała szkoła” to doskonały sposób na kształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników.

Na załączonych zdjęciach i filmikach widać jak doskonale sprawdzili się czwartoklasiści na takim wyjeździe. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczce krajoznawczej do Zakopanego . Do Zamościa wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i z ochotą na kolejny taki wyjazd. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III, w Jacni i wyjazd z klasami IV w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka wszędzie może się odbywać z korzyścią dla dzieci. A dla uczniów? „Biała szkoła” okazała się wspaniałym świątecznym prezentem, który będą wspominać jeszcze bardzo długo.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów: nauczycieli naszej szkoły; biura turystycznego ,,ELA TRAVEL, dla gospodarzy pensjonatu „U Elżbiety” w Małym Cichym oraz pana Arkadiusza Poździka ( naszego rodzica), który swą obecność wspierał nas i pomagał w zajęciach z narciarstwa. Do zobaczenia za rok – bo następne edycje „Białej szkoły” będą na pewno kontynuowane.

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia i filmy: Artur Zawiślak, Artur Waśko , Agnieszka Palonka , Arkadiusz Poździk