„SZÓSTKA NA BIAŁYM SZLAKU” – MAŁE CICHE 2016
(realizacja zadań innowacji pedagogicznej)


Galeria zdjęć:
Tu byliśmy- Małe Ciche 2016 | Przed wyjazdem na stok | Wyjazd wyciągiem na stok
Już na stoku | Początki dnia pierwszego | Nasze zjazdy | Kadra na stoku
Rozgrzewka to podstawa | Lekcje na innowacji | Czwartoklasiści na nartach
Wycieczka do Zakopanego

Filmy:
Część I | Część II | Część III

Po kilku latach oczekiwań pogodowych grudzień roku 2016 zaskoczył nas pozytywnie. Wreszcie wyjazd edukacyjny realizowany w ramach innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” w dniach 17- 21 grudnia 2016 r. przebiegał w prawdziwie zimowych warunkach. Uczniowie klas czwartych – jako trzeci rocznik uczniów „Szóstki”, pod opieką naszych nauczycieli-instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, przyrody i języka angielskiego wyjechali do Małego Cichego .

Wyjazd nasz związany był kontynuacją ,,Programu nauki narciarstwa zjazdowego” , który realizowany jest już w naszej szkole od 6 lat. Najpierw wszyscy uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz, w klasie czwartej mogli nabyte wcześniej umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stoku narciarskim w Tatrach.

Program innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody , języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli tj.: Joanny Stefanowskiej, Marioli Gac , Grażyny Orszewskiej, Katarzyny Adamczuk , Artura Waśko, Artura Zawiślaka, Dariusza Herbina wspaniale spisali się na wspomnianym wyjeździe. Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi uczniów po Roztoczu i w inne rejony kraju oraz wieloletnie obserwacje i doświadczenie opiekunów tych wyjazdów potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności. Innowacja „Szóstka na białym szlaku” to doskonały sposób na kształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników.

Na załączonych zdjęciach i filmikach widać jak doskonale sprawdzili się czwartoklasiści na naszym wyjeździe. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczce krajoznawczej do Zakopanego. Do Zamościa wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i z ochotą na kolejny taki wyjazd. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III, w Jacni i wyjazd z klasami IV w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka wszędzie może się odbywać z korzyścią dla dzieci. A dla uczniów? Inowacja ,, Szóstka na białym szlaku” okazała się wspaniałym świątecznym prezentem, który będą wspominać jeszcze bardzo długo.

Serdeczne podziękowania ślemy dla organizatorów: nauczycieli naszej szkoły; biura turystycznego ,,ELA TRAVEL, dla gospodarzy pensjonatu „U Elżbiety” w Małym Cichym oraz pana Arkadiusza Poździka ( naszego rodzica), który swą obecnością i fachowym wsparciem pomagał w zajęciach z narciarstwa. Do zobaczenia za rok – bo następne edycje innowacji będą na pewno kontynuowane.

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia i filmy: Artur Zawiślak, Artur Waśko