„SZÓSTKA NA BIAŁYM SZLAKU” – MAŁE CICHE 2017
(realizacja zadań innowacji pedagogicznej)


Galeria zdjęć:
Pierwsze chwile na kwaterze | Pierwszy spacer na stok | Na spacerze w Małym Cichym | Tak wygląda stok | Górskie widoki | Droga na stok
Przed zjazdami przypominamy | Rozgrzewka przed zjazdami | Zapinamy buty i narty
Zajęcia z narciarstwa | Pora na zjazdy | Nasze zjazdy | Po nartach wracamy na kwaterę | Ale smaczne | Lekcje na Białej szkole | Wycieczka do Zakopanego | Szkoda, wracamy do Zamościa

Filmy:
BIAŁA SZKOŁA 2017 cz. 1 | BIAŁA SZKOŁA 2017 cz. 2
BIAŁA SZKOŁA 2017 cz. 3 | BIAŁA SZKOŁA 2017 cz. 4
Indywidualne zjazdy | Indywidualne zajęcia | Jazda z kijkami
Jesteśmy w Zakopanem | Już kończymy jazdę | Na wyciągu 1 | Na wyciągu 2
Tak jeździmy | Ubieramy buty | Wieczorne zjazdy

Przygoda na białym szlaku

,,Szóstka” na stoku
Gwarno wokół
Śnieżki szybują
Dzieci szusują

Gospodyni o nas dba
Każdy dobry humor ma
Nauczyciele nas wspierają
Nikogo nie ponaglają

Tężyznę fizyczną rozwijamy
Wcale się nie obijamy
Za gościnę dziękujemy
I posprzątać pomożemy

Autorki: Lena Cużytek, Amelia Staszczuk, Hanna Mogielnicka z kl. IV b

Pomimo braku zimy w naszym regionie grudzień roku 2017 w górach zaskoczył nas pozytywnie. Wyjazd edukacyjny realizowany w ramach innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” w dniach 17- 21 grudnia 2017 r. przebiegał w prawdziwie zimowych warunkach. Uczniowie dwóch klas czwartych – jako czwarty rocznik uczniów „Szóstki”, pod opieką naszych nauczycieli - instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, przyrody i języka angielskiego wyjechali do Małego Cichego. Była to pierwsza grupa klas czwartych, która podjęła wyzwanie i wyruszyła zdobywać szlify narciarskie na górskich stokach.

Wyjazd nasz związany był kontynuacją ,,Programu nauki narciarstwa zjazdowego” , który realizowany jest już w naszej szkole od 7 lat. Najpierw wszyscy uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz, w klasie czwartej mogli nabyte wcześniej umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stoku narciarskim w Tatrach.

Program innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli tj.:Aleksandry Matysiak, Aliny Lenart, Alicji Tarnowskiej, Małgorzaty Spierzak, Artura Waśko, Artura Zawiślaka, Dariusza Herbina wspaniale spisali się na wspomnianym wyjeździe. Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi uczniów po Roztoczu i w inne rejony kraju oraz wieloletnie obserwacje i doświadczenie opiekunów tych wyjazdów potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności. Innowacja „Szóstka na białym szlaku” to doskonały sposób na kształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników.

Na załączonych zdjęciach i filmikach widać jak doskonale sprawdzili się czwartoklasiści na naszym wyjeździe. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczce krajoznawczej do Zakopanego. Do Zamościa wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i z ochotą na kolejny taki wyjazd. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III, w Jacni i wyjazd z klasami IV w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka wszędzie może się odbywać z korzyścią dla dzieci. A dla uczniów? Innowacja ,, Szóstka na białym szlaku” okazała się wspaniałym świątecznym prezentem, który będą wspominać jeszcze bardzo długo. Serdeczne podziękowania ślemy dla organizatorów: nauczycieli naszej szkoły; biura turystycznego ,,ELA TRAVEL, dla gospodarzy pensjonatu „U Elżbiety” w Małym Cichym oraz pana Arkadiusza Poździka ( naszego rodzica), który swą obecnością i fachowym wsparciem pomagał w zajęciach z narciarstwa. Do zobaczenia za dwa miesiące – dwie następne klasy czwarte poznają uroki nauki i wypoczynku w Małym Cichym.

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia i filmy: Artur Zawiślak, Małgorzata Spierzak,Artur Waśko