II EDYCJA ,,BIAŁEJ SZKOŁY ‘’ KLAS CZWARTYCH
JUŻ ZA NAMI


Galeria zdjęć:
Droga na stok | Lekcie na Białej szkole | Na stoku narciarskim | Małe Ciche zimą
Nasze rozmowy na stoku-rozmowy | Tak wygląd nasz stok narciarski | Wjazd na stok
Rozgrzewka przed zajęciami | Zapinamy buty, zakładamy narty i ...
Nasze pierwsze zjazdy | Tak jeździmy na stoku | Wspólne zdjęcia na stoku
Zimowe widoki | Wycieczka - Zakopane | Pożegnanie i powrót do Zamościa

Filmy:
Grupa zjeżdża | Indywidualne zjazdy z opiekunem | Rozpoczynamy zjazdy z kijkami
No to rozpoczynamy nasze zjazdy | Wieczorem na stoku | Zapinamy sprzęt narciarski
Zjazdy wieczorem | Wsiadanie na kanapę 1 | Wsiadanie na kanapę 2
Zsiadanie z kanapy 1 | Zsiadanie z kanapy 2 | Jazda kanapą na stok 1
Jazda kanapą na stok 2 | Zbiórka przed zjazdem | Zbiórka przed wjazdem na górę

Prawdziwa zima 2018 roku w górach czekała aż do naszego przyjazdu. Wyjazd edukacyjny realizowany w ramach innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” w dniach 25 lutego 2018 r – 5 marca 2018 r. przebiegał w wyjątkowo zimowych warunkach. Uczniowie pozostałych dwóch klas czwartych – kl. 4c,4d pod opieką naszych nauczycieli - instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, przyrody i języka angielskiego wyjechali do Małego Cichego. Czwartoklasiści podjęli wyzwanie i wyruszyli zdobywać szlify narciarskie na górskich stokach.

Wyjazd nasz związany był kontynuacją ,,Programu nauki narciarstwa zjazdowego” , który realizowany jest już w naszej szkole od 7 lat. Najpierw wszyscy uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz, w klasie czwartej mogli nabyte wcześniej umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stoku narciarskim w Tatrach.

Program innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli tj.: Aleksandry Matysiak, Katarzyny Adamczuk, Małgorzaty Spierzak, Artura Waśko, Artura Zawiślaka, Dariusza Herbina wspaniale spisali się na wspomnianym wyjeździe. Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności. Dużym wsparciem w osiągnięciu zamierzonych celów wyjazdu była obecność rodziców naszych uczniów, którzy mieli możliwość obserwacji całego pobytu. Innowacja „Szóstka na białym szlaku” to doskonały sposób na kształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników. Na załączonych zdjęciach i filmikach widać jak doskonale sprawdzili się czwartoklasiści na naszym wyjeździe. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczce krajoznawczej do Zakopanego. Do Zamościa wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i z ochotą na kolejny taki wyjazd. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III, w Jacni i wyjazd z klasami IV w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka wszędzie może się odbywać z korzyścią dla dzieci.

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia i filmy: Anna Rut, Małgorzata Spierzak, Artur Waśko