,,Bieg po zdrowie”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej rekomendowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną przeprowadzony został w klasie IVa przez szkolna pedagog – Marzenę Klempkę.

Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Program jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat palenia tytoniu, ukazuje korzyści z niepalenia papierosów i ma zapobiec inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów, wdraża do dokonywania przez nich świadomych wyborów oraz wyrażania własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony rówieśników.

Zajęcia były realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podczas lekcji wykorzystywane były obserwacje bezpośredniego otoczenia, których dokonywali i które relacjonowali uczestnicy programu. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusję, wymianę doświadczeń , spostrzeżeń, refleksji i pomysłów. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów a zdobyta wiedza i umiejętności posłużą do wykorzystania i zastosowania w codziennym życiu.

Program obejmował 6 godzin zajęć lekcyjnych. Podstawą całego cyklu były przygotowane przez uczniów cztery zadania, które dotyczyły różnych aspektów problemu uzależnienia nikotynowego. Zajęcia wzbogacały opracowane szczegółowo pomoce dydaktyczne ułatwiające ich wykonanie, jak na przykład lista zadań proasertywnych; schemat wywiadu z osobą niepalącą; lista negatywnych konsekwencji palenia papierosów. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań było dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia były tłem poruszanych tematów.

Tekst i zdjęcia: Marzena Klempka