,, SZÓSTKA” - Szkoła Przyjazna Dziecku z Cukrzycą

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

„ Na cukrzycę typu 1 choruje 17 tys. dzieci w Polsce. Ten typ cukrzycy stanowi kilka procent wszystkich przypadków choroby. Dawniej nazywano ją "cukrzycą młodzieńczą", bo diagnozowano ją zwykle u osób między 10. a 14. rokiem życia” Tyle cytat z jednej z gazet.

A życie? Cukrzyca może przyjść dużo wcześniej. Rodzice jako pierwsi zdobywają umiejętności służące wsparciu dzieci w chorobie. Sami uczniowie stają się dojrzalsi, bardziej świadomi konieczności uważania na siebie, ale w niczym nie różnią się od pozostałych dzieci: uczestniczą we wszystkich zajęciach, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, czynnie uprawiają sport (pozdrawiamy Miłosza :)), biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Może tylko trochę uważniej patrzą na rzeczywistość i bardziej świadomie dbają o swoje zdrowie.

Informacje na temat sposobów postepowania wobec potrzeb dzieci z cukrzycą przekazywali nam rodzice naszych uczniów. To oni jako pierwsi stali naszymi przewodnikami. Potem przyszły profesjonalne szkolenia zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą im. Prof. Bronisława Niewiedzioła w Lublinie. Pani Anna Banio w przystępny sposób tłumaczyła informacje o chorobie. Uczestnikami byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, nauczyciele przedmiotowi jak i rodzice dzieci z cukrzycą. Teraz każdy uczeń w szkole jest pod taką opieką, by bez obaw brać udział w lekcjach, szaleć na zajęciach wych.fizycznego, czy brać udział w wycieczkach przedmiotowych. Cukrzycę należy zrozumieć, aby się jej nie bać i umieć postępować zgodnie z wszelkimi zasadami pomocy. Życie z cukrzycą jest inne, ale osiąganie przez dzieci wszelkich sukcesów jest jak najbardziej możliwe w każdej dziedzinie. Jest inaczej, może czasami trudniej, ale nie ma wykluczenia. I to jest najważniejsze zwycięstwo w tej nieuleczalnej, jak dotąd chorobie.

W sobotę 25 listopada 2017 r. w Lublinie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 35- lecia Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Była to okazja do spotkania i wręczenia dyplomów dla dyrektorów szkół zaangażowanych w pomoc uczniom z tą chorobą. Uczestnikami tego spotkania byli również nauczyciele, rodzice i dzieci chore na cukrzycę. W imieniu dyrektora Artura Waśko, dyplom potwierdzający otrzymanie przez naszą szkołę tytułu Szkoły Przyjaznej Dziecku z Cukrzycą odebrał pan Wojciech Świerszcz, który wraz żoną Luizą i córką Michaliną byli reprezentantami społeczności ,,Szóstki”.

Ten dyplom to wspaniałe wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do dalszych starań o bycie jeszcze lepszym w kwestii otoczenia dzieci - diabetyków i ich rodziców właściwą opieką i wsparciem. Jak na razie – jesteśmy jedyną taką szkołą w Zamościu. Wierzymy, że inne placówki pójdą w nasze ślady. Najważniejsze jest bowiem dobro dzieci: ich zdrowie, spokój i możliwość normalnego funkcjonowania w środowisku szkolnym.

Starania dyrekcji i nauczycieli doceniła również  Lubelska Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk, która na ręce dyrektora Artura Waśko złożyła podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w działania na rzecz dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy na m.in. stronę Koła: www.cukrzyca.lublin.pl

Tekst: Monika Słomianowska
Zdjęcia: www.cukrzyca.lublin.pl