CO TO ZNACZY BYĆ DOBRYM KOLEGĄ?

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

To pytanie zajmowało uczniów klasy 5C podczas kilku zajęć z wychowawcą. Mówiliśmy o sposobach wyrażania uczuć. Dzieci wiedzą, że wyrażanie uczuć jest wielką sztuką . Można okazywać je na wiele sposobów. Ale słowa i gesty nie mają znaczenia, jeśli nie są poparte działaniami. Na karteczkach anonimowo dzieci pisały, co je rani w zachowaniu innych. Dotkliwe w kontaktach z rówieśnikami są postawy egoistyczne. Następnie klasa została podzielona na 4 grupy. Zadaniem każdej grupy było napisanie scenki odzwierciedlającej cechy jednej z czterech różnych typów postaw egoistycznych: Cesarza, który swoim zachowaniem wyraża: „ słuchajcie mnie”, chce narzucać innym swoją wolę, swoje zdanie, chce rządzić- podporządkować sobie innych, nie liczy się z innymi, despota ; Gwiazdy, która swoim zachowaniem wyraża - „podziwiajcie mnie”, chce błyszczeć, być podziwianą, wynosi się ponad innych lekceważąc ich ; Ślimaka- swoim zachowaniem wyraża- „dajcie mi spokój, nikogo , niczego nie potrzebuję”- niczym się nie przejmuje, nic go nie wzrusza i nie obchodzi, pogardza innymi ; Cierpiętnik- „ opiekujcie się mną, litujcie się nade mną”- demonstruje jaki jest chory, biedny, nieszczęśliwy, koncentruje na sobie uwagę otoczenia. Akcja scen miała rozgrywać się w szkole, każdy członek grupy miał mieć swoją rolę, być zaangażowanym.. Dzieci miały w scenkach odegrać również sposoby, jak postępować z określoną postawą egoisty, jak wyznaczać granice.

Wszyscy spisali się znakomicie! Wykazali talenty dramatyczne, aktorskie, scenograficzne itp.Każdą grupę nagrodziliśmy brawami. Zajęcia te pogłębiły więzi między uczniami, umożliwiły wykazanie się twórczą , zaangażowaną postawą, kreatywnością. Świadomy i aktywny udział skłonił dzieci do refleksji.

Tekst i zdjęcia: Dorota Chudoba