IV Wojewódzki Konkurs Historyczny
„W hołdzie bohaterom”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Uczniowie klas siódmych wzięli udział w konkursie historycznym, organizowanym przez XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc majora H. Dekutowskiego ps „Zapora” w Lublinie. Celem konkursu było upamiętnienie 700. rocznicy uzyskania przez Lublin praw miejskich oraz zapoznanie młodzieży z historią Lublina i znaczącymi postaciami na przestrzeni dziejów miasta, a także rozwijanie uzdolnień młodzieży oraz poszerzanie zainteresowań literackich, artystycznych i historycznych. Konkurs miał zasięg wojewódzki. Realizowany był w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej, obejmował pięć tematów. Zadaniem uczestników konkursu było wykazanie się znajomością działalności bohaterów, podkreślenie postawy i czynów, jakimi wykazali się w danym okresie dziejów.

W kategorii literackiej wzięli udział:

- Mateusz Bogiel kl. VII „c” – temat „Obrońcy Lublina 1939”
- Nina Maciocha kl. VII „a” – temat :Obrońcy Lublina 1939”
- Emilia Madeja kl. VII „a” – temat :Lublin – miasto trzech kultur”.

W kategorii plastycznej naszą szkołę reprezentowali:

- Martyna Nowaczek kl. VII „c” – temat „Lublin w okresie panowania ostatnich Piastów i Jagiellonów”
- Wiktoria Wróblewska kl. VII „b” – temat „Obrońcy Lublina 1939”
- Jagoda Tukendorf kl. VII „a” – temat „Obrońcy Lublina 1939”.

Realizując poszczególne kategorie uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu i zaangażowaniem. Teraz czekamy na rozstrzygniecie konkursów.

Tekst i zdjęcia : Dorota Kowalczyk