KONKURS WIEDZY O SEJMIE

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W dniu 7 maja 2018 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu gościła w murach naszej placówki ponad pięćdziesięciu uczestników II edycji Konkursu Wiedzy o Sejmie.

Wspomniany konkurs został zorganizowany z inicjatywy Posła na Sejm RP Pana Sławomira Zawiślaka, Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie (Delegatura w Zamościu). Konkurs przeznaczony był dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Zamość. Honorowy Patronat objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Marek Kuchciński.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie.

Gospodarz dzisiejszego konkursu dyrektor szkoły Artur Waśko powitał honorowych gości oraz organizatorów konkursu w osobach :
Pana Sławomira Zawiślaka – posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
Panią Monikę Żur – zastępcę dyrektora Delegatury w Zamościu Kuratoriom Oświaty w Lublinie.
oraz przedstawicieli Wszechnicy Sejmowej.

Po krótkiej prezentacji poświęconej historii i współczesności naszego sejmu, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego. W ramach zadania konkursowego uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy z zakresu współczesnego polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego Po zmaganiach konkursowych uczestnicy mieli możliwość porozmawiania i zadawania pytań zarówno naszemu zamojskiemu parlamentarzyście tj. posłowi Sławomirowi Zawiślakowi jak i pracownikom Wszechnicy Sejmowej.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Jakub Szumowski – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu
II miejsce – Krystian Petz – I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
I miejsce – Szymon Trytek– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki ufundowane przez organizatorów konkursu.

Tekst i zdjęcia : Artur Waśko