LAUREACI KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS III
MiMaK 2018

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Dnia 4 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej MiMak 2018. Konkurs składał się z czterech etapów i miał na celu:
-wyłonienie najzdolniejszych uczniów w zakresie matematyki na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej,
- rozwijanie uzdolnień matematycznych w młodszym wieku szkolnym,
- promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.

Do konkursu przystąpiło 3500 uczniów, a tytuł laureata zdobyło 37 uczniów.
Wśród laureatów Regionalnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej MiMaK 2018 znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Tytuł laureata otrzymali:
Marcin Kowalczuk, Szymon Skorupski, Mikołaj Rozmus , Wiktoria Borkowska z klasy III E – nauczyciel Barbara Kołtun oraz Michał Barczewski z klasy III D – nauczyciel Ewelina Siennicka

Na pamiątkę uzyskanych tytułów uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.
Wiktoria Borkowska , która jako dziewczynka uzyskała największą liczbę punktów na wszystkich etapach konkursu otrzymała nagrodę specjalną - wielkiego pluszowego misia ufundowanego przez pana Tomasza Zielińskiego - dyrektora i panią Monikę Żur - zastępcę dyrektora Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Gratulujemy sukcesów i dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie szkoły na wszystkich etapach konkursu. Jesteśmy dumni ze swoich wychowanków i życzymy im dalszych sukcesów w kolejnych latach.

Tekst: Barbara Kołtun
Zdjęcia: Ewelina Siennicka