„ZAMOŚĆ MOIM MIASTEM”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

„Zamość moim miastem” to innowacja pedagogiczna opracowana i realizowana przy współpracy z dr Jackiem Feduszka – starszym kustoszem Muzeum Zamojskiego - w klasie VIIc. W dniu 5 października 2017 roku rozpoczęliśmy program, udając się na wycieczkę do muzeum oraz do Akademii Zamojskiej – gdzie w chwili obecnej mieści się I Liceum Ogólnokształcące.

Akademia Zamojska została utworzona przez Jana Zamoyskiego w 1594 r. Początkowo przeznaczona wyłącznie dla młodzieży szlacheckiej i katolickiej miała uczyć studentów myślenia kategoriami obywatelskimi i przygotować ich do służby publicznej. W 1594 r. fakt powołania Akademii zatwierdził stosowną bullą papież Klemens VIII. Uroczystości otwarcia uczelni odbyły się 15 marca 1595 r. Kanclerz uczynił z akademickiej uroczystości wydarzenie o randze historycznej. Oto - trzecia po Uniwersytecie Jagiellońskim i Wileńskim, ale pierwsza kształcąca w obywatelskim duchu uczelnia rozpoczęła pracę. Jej cele zostały przedstawione w specjalnej "Odezwie do Polaków" wydrukowanej na ten pamiętny dzień. Zamoyski pisał: "Bez nauk bowiem - acz mogą być niektórzy cnotliwi i światli - gdy lud w ciemności, walą się królestwa, upadają mocarstwa, same dostojeństwa ciężarem się stają." W akcie fundacyjnym z 1600 r. zawarte są natomiast powszechnie znane słowa kanclerza: „Takie są rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

W utworzeniu uczelni na europejskim poziomie pomogli hetmanowi dwaj wybitni poeci: Sebastian Klonowic i Szymon Szymonowic. Szymon Szymonowic skompletował cały zespół profesorski, dbając o dobór ludzi rzeczywiście wybitnych, a także udzielał wskazówek przy układaniu programów naukowych i tworzeniu podstaw organizacyjnych Akademii. Wykładano prawo, filozofię, medycynę i teologię. Językiem wykładowym była łacina i greka. Kanclerz zamierzał uczynić z Akademii prężny ośrodek kultury polskiej i katolickiej, który oddziaływałby silnie na ludność prawosławną, przeważającą w województwach południowowschodnich.   Do chwili śmierci hetmana, w ciągu pierwszych jedenastu lat swego istnienia, Akademia zdobyła sobie znaczny rozgłos nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Dzięki niej Zamość na przełomie XVI i XVII wieku był najbardziej prężnym ośrodkiem myśli naukowej w Polsce. Od 1916 r. w gmachu Akademii Zamojskiej mieści się I Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Zamoyskiego.

Tekst i zdjęcia: Beata Latymowicz