Fantastyczne Możliwości

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

to program wczesnej profilaktyki alkoholowej zrealizowany w klasach szóstych naszej szkoły. Jest kontynuacją Programu Domowych Detektywów, które razem stanowią zintegrowane działania profilaktyczne przeznaczone dla dzieci szkoły podstawowej. Zajęcia programu Fantastyczne Możliwości zostały tak pomyślane, aby zwiększyć odporność na wpływy społeczne skłaniające do picia alkoholu oraz lepiej przygotować młodych ludzi do realizacji zadań rozwojowych okresu dojrzewania. Szczegółowe cele programu to:
nauczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z namowami rówieśników do picia alkoholu
,,uodpornić” je na negatywne wpływy środowiska rówieśniczego i mediów
wspierać wychowawcze i profilaktyczne działania rodziców
wspierać różne pomysły na spędzanie wolnego czasu i zabawę bez sięgania po alkohol.

Zajęcia programu Fantastyczne Możliwości oparte były na aktywnych metodach pracy takich jak słuchanie nagrań, dyskusje grupowe, gry, przeprowadzanie ankiet, odgrywanie ról itd.

Tekst i zdjęcia: Marzena Klempka