Ochrona przyrody i krajobrazu - spotkanie z pracownikiem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W dniu 22 listopada 2017r. uczniowie klasy 5B oraz 5C w ramach zajęć przyrody uczestniczyli w prelekcji pt.„Ochrona przyrody i krajobrazu” prowadzonej przez panią Małgorzatą Grabek, pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Zamościu. Celem prelekcji było omówienie form ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formy chronionego krajobrazu Zamojszczyzny. Prelekcja zawierała wiele ciekawych informacji o różnych formach ochrony, uczniowie zapoznali się z najbliżej położonymi Parkami Krajobrazowymi ich walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi, gatunkami objętymi ochroną oraz zagrożonymi wyginięciem. Była to z pewnością ciekawa lekcja przyrody, czego dowodem było wiele pytań stawianych przez uczniów. Z pewnością informacje przekazane uczniom w trakcie prelekcji przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów i uwrażliwią na problematykę ochrony przyrody. 

Tekst: Alicja Tarnowska
Zdjęcia: Dorota Chudoba, Alicja Tarnowska