PODRÓŻE PO EUROPIE

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Na początku listopada klasa VA i VB przygotowały prezentacje wybranych państw Europy. Uczniowie pracowali w grupach według ustalonych kryteriów. Pracę podzielono tak, aby prezentacja zawierała informacje o położeniu i warunkach geograficznych, największych miastach , atrakcjach i ciekawostkach. Członkowie grup mieli szansę wystąpienia z wypowiedzią na forum klasy. Dzieci wzbogaciły plakaty w liczne zdjęcia , mapy, rysunki, teksty . Wszyscy uważnie słuchali wystąpień kolegów. Kolejnym etapem tego projektu edukacyjnego była samoocena grup, określenie co wyszło dobrze, a które sfery należy poprawić , wzmocnić.
Mali przewodnicy byli świetnie przygotowani. Sprawdzili się w swoich rolach.

Tekst i zdjęcia: Dorota Chudoba