„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W drugiej połowie maja 2018 roku uczniowie klasy 1a ,1b i 1c rozpoczęli zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, w ramach realizacji Programu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Ostatnie spotkanie odbyło się 29 maja 2018r.

Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, a pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Swym zakresem obejmuje tematy: bezpieczeństwo, sprawdzenie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzenie oddechu, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej, łańcuch przeżycia. Jest to kolejny rok szkoleń prowadzonych przez panią Małgorzatę Czajkowską i Agnieszkę Wojciechowską w trakcie, których uczniowie nabywają umiejętności pomagania innym. Dzieci w trakcie zajęć były bardzo aktywne. Chętnie wykonywały poszczególne czynności. Szybko opanowały schemat postępowania ratowniczego. Zrozumiały jak ważne jest posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Tekst: Agnieszka wojciechowska
Zdjęcia: Agnieszka Wojciechowska i Małgorzata Czajkowsk