ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Zgodnie z wieloletnią tradycją w czwartek, 5 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Od tego dnia do społeczności szkolnej należy 71 nowych uczniów. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale także dla ich rodziców i wychowawców: klasy I a – Pani Anny Kogut, klasy I b – pani Joanny Wcisło, klasy I c - pani Elżbiety Ciszewskiej.

Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości: Pana Sławomira Zawiślaka- posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Wnuka – Prezydenta Miasta Zamość, Pani Agnieszki Kowal – dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość oraz Pani Małgorzaty Osuch – przewodniczącej Rady Rodziców naszej szkoły.

Uczniów powitała wicedyrektor naszej szkoły Pani Monika Słomianowska, dodając pierwszakom otuchy swoim przemówieniem. Moment ślubowania na sztandar szkoły na pewno pozostanie w pamięci wszystkim naszym nowym uczniom.

Pasowania na ucznia ,,Szóstki” dokonał dyrektor szkoły Artur Waśko. Uczniowie z powaga przyklękali, by poczuć na swoim ramieniu dotyk pióra, a następnie złożyli uczniowskie przyrzeczenia. W krótkiej części artystycznej wykazały się umiejętnością pięknej recytacji okolicznościowych wierszyków i odśpiewaniem piosenek o tematyce szkolnej. Swoich młodszych kolegów w części artystycznej wspierali uczniowie z klas siódmych: Roksana Sachajko i Mateusz Nowaczek.

Na znak wstąpienia w poczet uczniów, pierwszaki otrzymały szkolne legitymacje i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość prowadził Pan Artur Zawiślak, a dekorację wykonała Pani Alina Czyżyk i Pan Aleksander Pańczyk. Ślubowaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, a po części oficjalnej wszyscy spotkali się w salach lekcyjnych na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców. 

Tekst: Elżbieta Ciszewska
Zdjęcia: Firma „Spectrum” i p. Jacek Czuchaj