SPORTOWY OSKAR DLA „SZÓSTKI”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

We wtorek, 17 października 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu odbyło się podsumowanie miejskiego współzawodnictwa sportowego zamojskich szkół za rok szkolny 2016/2017. Organizatorem uroczystości był wiceprezes Lubelskiego SZS – Jerzy Prokop. Współzawodnictwo sportowe zamojskich szkół organizowane było dla wszystkich kategorii typu szkół funkcjonujących na terenie miasta Zamościa. Obejmowało ono zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w Lublinie w ramach Miejskich Igrzysk Sportowych, Gimnazjady i Licealiady.

Celem i zadaniem współzawodnictwa sportowego szkół jest :

1.Wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły w mieście /Szkoła Podstawowa, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne/
2.Aktywizacja szkół w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej,
3.Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
4.Integracja młodzieży w środowisku szkolnym Miasta Zamościa.
5.Szeroki udział młodzieży w różnych formach aktywizacji ruchowej.

Dumni jesteśmy, że ,,Szóstka” w klasyfikacji końcowej osiągnęła wspaniały wynik i zajęła II miejsce wśród zamojskich podstawówek , ustępując tylko Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu.

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych Miasta Zamość
w roku szkolnym 2016/2017*

Miejsce Nazwa Szkoły Punkty Nauczyciele biorący udział w zawodach
1. Szkoła Podstawowa Nr 9 363 Głębocka J., Szmidt-Magnowska J., Kolanus I., Wąsacz M., Puzia J., Kolano J., Darda M.
2. Szkoła Podstawowa Nr 6 286,5 Dariusz Herbin, Andrzej Sadowski, Bożena Semczuk-Sobka, Grzegorz Pańko, Anna Rut, Artur Waśko, Zawiślak Artur
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 245 Głębocki J., Moździoch S., Malec R., Borowik H., Waśko A.
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 188 Flis T., Baj G.
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 157,5 Waryszak D., Gromadzki M., Martyniuk R.
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 101 Kozłowska M., Kiecana M
7. Szkoła Podstawowa Nr 8 87 Kanarszczuk B., Szozda P., Kobylas M., Lewicki J.
8. Szkoła Społeczna 76 Szponar J., Puzia W.
9. Szkoła Katolicka 28 Hadło K., Adamowicz M.
*wyniki podane za SZS Zamość

Wspomniany sukces został osiągnięty dzięki uczniom klas IV – VI, którzy uczestniczyli w ubiegłym roku szkolnym w wielu zawodach organizowanych przez Lubelski Szkolny Związek Sportowy. Ich osobiste zaangażowanie doceniliśmy na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, gdy na forum całej szkoły najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe złote, srebrne i brązowe medale oraz zostali uhonorowani stypendiami za wyniki sportowe. Teraz zaś na forum miasta –otrzymując pamiątkową statuetkę i dyplom – docenieni zostali uczniowie, nauczyciele i szkoła. ,,Szóstkę” reprezentowała delegacja w składzie : uczniowie Paulina Markowska, Maciej Nowicki i Dawid Frankiewicz oraz nauczyciele wych.fizycznego Dariusz Herbin i Artur Waśko. Szkoła otrzymała również pisemne gratulacje od Prezydenta Miasta Zamościa pana Andrzeja Wnuka oraz nagrodę finansową na doposażenie placówki w sprzęt sportowy.

Cieszymy się bardzo, gratulujemy i dziękujemy naszym uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego za tak wysoki wynik. To dzięki pracy nauczycieli i chęciom naszych uczniów możemy poszczycić się takimi osiągnięciami, a ,,Szóstka” zaliczana jest do jednej z najbardziej usportowionych szkół w naszym województwie.

Tekst i zdjęcia: Artur Waśko