PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W dniu 17.X.2017. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowanie na Świetliczaka”, którą poprowadziły: Magdalena Pyrczuk, Agnieszka Wysocka i Anna Kotowska – nauczyciele świetlicy szkolnej.

Pasowanie na Świetliczaka rozpoczęło się od powitania uczestników oraz omówienia celu spotkania.
Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenia w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki musiały wykazać się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczaka.

W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek. Następnie podczas zabawy „Prawda-fałsz” dzieci udowodniły, że znają zasady obowiązujące na świetlicy szkolnej. W ostatniej konkurencji kandydaci wykazywali się umiejętnościami wygimnastykowanego języka. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie. Na zakończenie, by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania i złożyli uroczystą przysięgę. Następnie każdy uczestnik klasy pierwszej został pasowany ołówkiem przez nauczycieli na świetliczaka i otrzymał dyplom.

Wychowawcy świetlicy życzą naszym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.

Tekst: Wysocka Agnieszka
Zdjęcia: Kotowska Anna