WĘDRÓWKI PO WYŻYNACH POLSKI

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Na lekcjach przyrody klasy piąte poznawały pas wyżyn Polski. Podsumowaniem wiedzy o tej części naszego kraju było przygotowanie projektu w dwuosobowych grupach . Tematyka wystąpień i plakatów była następująca: Wyżyna Lubelska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, Wyżyna Śląska z uwzględnieniem zagadnień- położenie, największe miasta, typ krajobrazu, podłoże skalne, gleby, formy terenu, lasy, rolnictwo, surowce naturalne, osobliwości przyrodnicze i Różnorodność krajobrazów wyżyn z uwzględnieniem cech krajobrazu miejsko- przemysłowego, rolniczego i naturalnego-krasowego, oraz Wyżyny w Polsce- środowisko przyrodnicze i jego ochrona z uwzględnieniem największych zagrożeń dla danego środowiska i sposoby jego ochrony. Dzieci podzieliły się pracą, wykonały piękne plakaty. Wspaniale opowiadały o wyżynach. Dla wszystkich wielka pochwała! Za najlepiej przygotowane wystąpienie wyróżnienie należy się Zuzi Kowalskiej i Karinie Wiater z klasy 5A . Wielkie brawa za pomysłowość i zaangażowanie.
Klasy 5A i 5C urządziły wystawy swoich plakatów na korytarzu szkoły.


Tekst i zdjęcia: Dorota Chudoba