„Rozwijamy wiedzę przyrodniczą” – cykl prelekcji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Edukacja ekologiczna to nie tylko lekcje przyrody, uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę dzięki współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, poprzez udział w prelekcjach prowadzonych przez pracownika p. Małgorzatę Grabek.

W grudniu 2017r. uczniowie klasy IV b oraz IV c w ramach zajęć przyrody uczestniczyli w prelekcji: „Niebezpieczne rośliny i zwierzęta”, poznali gatunki roślin i zwierząt, które mogą być zagrożeniem dla człowieka. Uczniowie poznali zarówno trujące rośliny jak i grzyby, groźne zwierzęta. Zaskoczeniem dla uczniów było jak wiele gatunków roślin trujących jest podobnych do pospolitych, które nas otaczają, dowidzieli się jak je odróżnić oraz na jakie zwierzęta należy zwrócić szczególną uwagę aby uniknąć ukąszenia czy użądlenia.

W lutym 2018r. uczniowie klasy IV a oraz IV d podczas zajęć przyrody uczestniczyli w prelekcji „Goście w karmniku” poznali, jakie ptaki możemy spotkać w karmniku, jak się dzielą w zależności od rodzaju spożywanego pokarmu. Jak zbudować porosty karmnik?- okazuje się , że możliwości jest wiele. Dlaczego i jak należy dokarmiać ptaki? , to tylko nieliczne pytania, na które uczniowie poznali odpowiedź. Na koniec uczniowie mogli podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z kwestią dokarmiania ptaków zimą.

W marcu uczniowie klasy VIb w ramach zajęć przyrody uczestniczyli w prelekcji „Zwierzęta zagrożone wyginięciem” . Celem prelekcji było omówienie wybranych gatunków zwierząt świata, przyczyn zagrożenia ich wyginięcia, wyjaśnienie czym jest CITES, poznanie organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną zwierząt zagrożonych . Prelekcja zawierała wiele ciekawych informacji o biologii wybranych gatunków, ich zachowaniach behawioralnych. Każdy uczeń otrzymał materiały edukacyjne w postaci: informatorów, folderów oraz komiksów poruszających tematykę ochrony gatunków szczególnie zagrożonych.

Cykl przeprowadzonych prelekcji był ciekawym doświadczeniem w zdobywaniu wiedzy na lekcjach przyrody, czego dowodem było wiele pytań stawianych przez uczniów. Z pewnością informacje przekazane uczniom w trakcie prelekcji przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów i uwrażliwią na problematykę ochrony przyrody i dbałości o jej zasoby. 

Tekst: Alicja Tarnowska.
Zdjęcia: Alicja Tarnowska.