Lekcja przyrody w zamojskim zoo

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia] Lekcja przyrody w zamojskim zoo

W poniedziałek 09.10.2017r.uczniowie klas 4A, 4C oraz 4D wraz z p. Alicją Tarnowską i p. Dorotą Zwolan wzięli udział w wyjątkowej lekcji przyrody w zoo, której tematem przewodnim były „Kolory jesieni-flora i fauna zamojskiego zoo”. Program zajęć obejmował pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną dotyczącą różnorodności fauny i flory poprzez bezpośredni kontakt z nią. Uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach rozpoznając różne rodzaje drzew liściastych, oraz wybrane gatunki zwierząt egzotycznych i rodzimych podczas zwiedzania ekspozycji. Każdy uczestnik zajęć otrzymał upominek w postaci obrazkowej kostki do gry, ponadto chętni uczniowie mogą wziąć udział w konkursie plastycznym „Kolorowy świat zwierząt” przedstawiając dowolną techniką wybrane przez siebie zwierzęta hodowane w tutejszym zoo. Lekcje przyrody w bezpośrednim kontakcie z nią wyposażają uczniów w cenną umiejętność obserwacji i oceny zmian zachodzących pod wpływem antropogenicznej działalności człowieka, uświadamiają konieczność ochrony środowiska naturalnego jako miejsca życia wielu gatunków roślin i zwierząt, uczą szacunku dla przyrody i uwrażliwiają na jej piękno.

Tekst i zdjęcia: Alicja Tarnowska