,,BIAŁA SZKOŁA” KLAS CZWARTYCH
JUŻ ZA NAMI


Galeria zdjęć:
Droga na stok | Lekcie na Białej szkole | Nasze zjazdy ze stoku | Rozgrzewka przed zajęciami | W oczekiwaniu na wyjazd kanapą | Widok naszych narciarzy z góry  | Widok stoku narciarskiego | Wycieczka do Zakopanego | Zdjęcia grupowe na stoku
Zsiadanie z kanapy

Zima 2018 roku w górach czekała aż do naszego przyjazdu. Wyjazd edukacyjny realizowany w ramach innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” w dniach 16- 20 grudnia 2018 r. przebiegał w wyjątkowo zimowych warunkach. Uczniowie dwóch klas czwartych – kl. 4a,4c pod opieką naszych nauczycieli - instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, przyrody i języka angielskiego wyjechali do Małego Cichego. Czwartoklasiści podjęli wyzwanie i wyruszyli zdobywać narciarskie szlify na górskich stokach.

Wyjazd nasz związany był z kontynuacją ,,Programu nauki narciarstwa zjazdowego” , realizowanego w naszej szkole już od 8 lat. Najpierw wszyscy uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz, w klasie czwartej mogli nabyte wcześniej umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stoku narciarskim w Tatrach.

Program innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli tj.: Aleksandry Matysiak, Katarzyny Adamczuk, Małgorzaty Spierzak, Alicji Tarnowskiej , Anny Rut, Artura Waśko, Artura Zawiślaka, Dariusza Herbina wspaniale spisali się na wspomnianym wyjeździe. Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności. Dużym wsparciem w osiągnięciu zamierzonych celów wyjazdu była obecność rodzica jednej z uczennic, który miał możliwość obserwacji całego pobytu i służył nam pomocą .

Innowacja „Szóstka na białym szlaku” to doskonały sposób na kształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczce krajoznawczej do Zakopanego. Do Zamościa wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i z ochotą na kolejny taki wyjazd. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III w Jacni i wyjazd z klasami IV w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka z tych przedmiotów może wszędzie się odbywać z korzyścią dla dzieci. 

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia i filmy: Artur Waśko, Artur Zawiślak.