,,BIAŁA SZKOŁA”- KLAS CZWARTYCH - 2019

Galeria zdjęć:
W drodze na stok  | Lekcie na Białej szkole | Nasze zjazdy ze stoku |
Rozgrzewka przed zajęciami | W oczekiwaniu na wyjazd kanapą |
Widok stoku narciarskiego i gór | Wycieczka do Zakopanego |
Zdjęcia grupowe na stoku

Filmy: Filmik z wyjazdu | Ostatni zjazd

Bardzo duże zainteresowanie rodziców i dzieci klas czwartych spowodowało , że nasza szkoła nie mogła pozostawić zainteresowanych organizacją ,,Białej szkoły” bez możliwości skorzystania z takiej formy nauki i wypoczynku. Druga tura wyjazdu edukacyjnego realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” w dniach 24-28 lutego 2019 r. przebiegała w zimowych warunkach. Uczniowie trzech klas czwartych – kl. 4b, 4d i 4e pod opieką naszych nauczycieli - instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, przyrody i języka angielskiego wyjechali do Małego Cichego. Czwartoklasiści podjęli wyzwanie i wyruszyli zdobywać narciarskie szlify na górskich stokach oraz uczyć się przedmiotów objętych innowacją w nowych wyjazdowych warunkach.

Wyjazd nasz związany był z kontynuacją ,,Programu nauki narciarstwa zjazdowego”, realizowanego w naszej szkole już od 8 lat. Najpierw wszyscy uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz w klasie czwartej mogli nabyte wcześniej umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stoku narciarskim w Tatrach.

Program innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na białym szlaku” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli tj.: Renaty Sobczyńskiej, Ewy Bałuty, Marzeny Klempki, Alicji Tarnowskiej, Anny Rut, Artura Waśko, Artura Zawiślaka, Dariusza Herbina wspaniale spisali się na wspomnianym wyjeździe. Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności. Dużym wsparciem w osiągnięciu zamierzonych celów wyjazdu była obecność rodzica jednej z uczennic, który miał możliwość obserwacji całego pobytu i służył nam pomocą .

Innowacja „Szóstka na białym szlaku” to doskonały sposób na kształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczce krajoznawczej do Zakopanego. Do Zamościa wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i z ochotą na kolejny taki wyjazd. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III w Jacni i wyjazd z klasami IV w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka z tych przedmiotów może wszędzie się odbywać z korzyścią dla dzieci.

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia i filmy: Artur Waśko, Alicja Tarnowska , Ewa Bałuta ,Artur Zawiślak.