Święto szkoły!

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Film: [zobacz film z uroczystości]

Rok 2019 jest dla naszej szkoły rokiem niezwykle ważnym i uroczystym. Właśnie teraz świętujemy okrągłą, dziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu! W związku z tym jubileuszem przez w trakcie roku szkolnego odbywały się różnego rodzaju akcje, którymi uczniowie świętowali, uczyli się o przeszłości szkoły i wspominali.

W piątek, 31 maja 2019 r. miały miejsce najważniejsze uroczystości jubileuszowe, rozpoczęte uroczystą mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża w Zamościu. Następnie zaproszeni goście, grono pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice udali się do CFK Stylowy, gdzie odbyła się część oficjalna – przemówienia, podziękowania i część artystyczna w wykonaniu uczniów „Szóstki”. Uroczystość uświetnili honorowi goście: senator RP Jerzy Chróścikowski, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura Zamość Sebastian Paul, wicekurator Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak, zastępca Prezydenta Miasta Zamość Piotr Zając, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość Agnieszka Kowal. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na nasze święto nie zabrakło dyrektorów placówek oświatowych. Do najważniejszych gości należeli również: byli pracownicy i nauczyciele, którzy z „Szóstką” związali swoje zawodowe życie, absolwenci, rodzice i uczniowie. W tym sentymentalnym, pełnym wspomnień oraz wzruszeń występie zaprezentowały się wszystkie roczniki – od pierwszaków po ósmoklasistów. Akademię rozpoczęła urocza piosenka w wykonaniu trzecioklasistów. Gościom została również przybliżona historia szkoły – kalendarium – uzupełnione przez udział pierwszoklasistów prezentujących najważniejsze daty. Wspomnieniowe wiersze podsumowała utworem „Ale to już było” absolwentka szkoły, Ada Sobczuk. „Szóstka” jest miejscem przyjaznym uczniom, stawiającym na rozwój ich talentów. Potwierdzeniem tego był występ taneczny wiązanki tańców zamojskich w wykonaniu dzieci związanych z Zamojszczyzną. Utworem instrumentalnym zaprezentował się również ósmoklasista, Mateusz Bogiel. Pełne wdzięczności życzenia dla szkoły ubarwiły piosenki uczennic: Oli Mulawy oraz Mai Ciemięgi. Część artystyczna, będąca wyrazem wdzięczności oraz zaangażowania uczniów w życie szkoły została nagrodzona brawami.

Uroczystą, jubileuszową akademię przygotowała wraz z uczniami Aleksandra Matysiak. O stronę muzyczną i opiekę nad śpiewającymi uczennicami zadbał pan Krzysztof Nowak. Urocza piosenka trzecioklasistów to rezultat starań pani Marzeny Plewy. Za występ taneczny gratulacje przyjęła pani Bożena Semczuk-Sobka. Akademię uświetniły dekoracje wykonane przez panią Alinę Czyżyk. Za opiekę nad uczniami oraz sprawy organizacyjne podziękowania dla pani Katarzyny Adamczuk. Prezentacje historii szkoły, które ozdobiły korytarze szkoły – uczniowie przygotowali pod kierunkiem pani Doroty Kowalczyk.

Wszystkim zaangażowanym w organizację jubileuszu 90-lecia szkoły oraz służącym wsparciem i dobrą radą serdecznie dziękujemy!

Tekst: Aleksandra Matysiak
Zdjęcia: Studio Spectrum Zamość
Film z uroczystości: Jacek Czuchaj