Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

We wtorek, 2 października 2018 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale także dla ich rodziców i wychowawców klas: Pani Elżbiety Zakrzewskiej – klasa I a, Pani Weroniki Barbary Kołtun – klasa I b, Pani Małgorzaty Czajkowskiej – klasa 1 c. Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości: Pana Andrzeja Wnuka – Prezydenta Miasta Zamość, Pani Agnieszki Kowal – dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Zamościu, księdza Stanisława Bachora – proboszcza Parafii św. Krzyża w Zamościu oraz Pani Agnieszki Reder - Nowak – przewodniczącej Rady Rodziców naszej szkoły.

Uczniów powitała wicedyrektor naszej szkoły Pani Monika Słomianowska, dodając pierwszakom otuchy swoim przemówieniem. Harcerki ze szkolnej drużyny pełniły warte przy popiersiu Patrona. Następnie na sztandar szkoły – uczniowie złożyli ślubowanie, a pasowania na ucznia dokonał dyrektor szkoły Artur Waśko. Uczniowie z powagą przyklękali, by poczuć na swoim ramieniu dotyk pióra, a następnie złożyli uczniowskie przyrzeczenia. W krótkiej części artystycznej dzieci wykazały się umiejętnością pięknej recytacji okolicznościowych wierszyków i odśpiewaniem piosenek o tematyce szkolnej. Uczniowie klas pierwszych zostali również przywitani przez swoich starszych kolegów: Jagodę Tukendorf z VIII a oraz Oliwiera Sobczuka z IIb.

Na znak wstąpienia w poczet uczniów, pierwszaki otrzymały szkolne legitymacje i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia. Oprawę plastyczna sali przygotowali: Pani Alina Czyżyk i Pan Aleksander Pańczyk. Ślubowaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, a po części oficjalnej wszyscy spotkali się w salach lekcyjnych na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

Tekst: Małgorzata Czajkowska