SPORTOWY OSKAR DLA „SZÓSTKI”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W piątek, 19 października 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu odbyło się podsumowanie miejskiego współzawodnictwa sportowego zamojskich szkół za rok szkolny 2017/2018. Organizatorem uroczystości był wiceprezes Lubelskiego SZS – Jerzy Prokop. Współzawodnictwo sportowe zamojskich szkół zorganizowane było dla wszystkich kategorii typu szkół funkcjonujących na terenie miasta Zamościa. Obejmowało ono zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w Lublinie w ramach Miejskich Igrzysk Sportowych i Igrzysk Dzieci.

Celem i zadaniem współzawodnictwa sportowego szkół jest :

1.Wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły w mieście spośród szkół podstawowych.
2.Aktywizacja szkół w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej.
3.Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 
4.Integracja młodzieży w środowisku szkolnym Miasta Zamościa. 
5.Szeroki udział młodzieży w różnych formach aktywizacji ruchowej.

Dumni jesteśmy, że ,,Szóstka” w klasyfikacji końcowej osiągnęła wysoki wynik i zajęła III miejsce wśród zamojskich podstawówek , ustępując tylko Szkole Podstawowej Nr 9 w Zamościu i Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu.

Ranking Szkół Podstawowych w kategorii Igrzyska Dzieci
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu
III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu
IV miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zamościu
V miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zamościu
VI miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu
VII miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu
VIII miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa Zamościu

Wspomniany sukces został osiągnięty dzięki uczniom klas IV – VI, którzy uczestniczyli w ubiegłym roku szkolnym w wielu zawodach organizowanych przez Lubelski Szkolny Związek Sportowy. Ich osobiste zaangażowanie doceniliśmy na zakończenie roku szkolnego 2017/2018, gdy na forum całej szkoły najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe złote, srebrne i brązowe medale oraz zostali uhonorowani stypendiami za wyniki sportowe. Teraz zaś na forum miasta –otrzymując pamiątkową statuetkę i dyplom – docenieni zostali uczniowie, nauczyciele i szkoła. ,,Szóstkę” reprezentowała delegacja w składzie : uczniowie Martyna Chałasa i Bartosz Kozyra oraz nauczyciele wych. fizycznego Dariusz Herbin i Artur Waśko. Szkoła otrzymała również pisemne gratulacje od Prezydenta Miasta Zamościa pana Andrzeja Wnuka oraz nagrodę finansową na doposażenie placówki w sprzęt sportowy.

Cieszymy się bardzo, gratulujemy i dziękujemy naszym uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego za tak wysoki wynik. To dzięki pracy nauczycieli i chęciom naszych uczniów możemy poszczycić się takimi osiągnięciami.

Tekst i zdjęcia : Artur Waśko